Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Đi học lau ngày về nha đưa lồn cho anh chăn ngựa cu to địt