Đổi Server Nếu Không Load Được:

Em học sinh đưa lồn cho thày đụ để xin điểm lên lớp